Informacje Loadera PI

Menu

Informacje na temat bieżącej działalności oraz najczęściej poruszanych spraw:
klucz

Efektywne wdrożenie Rejestracji Internetowej

Przychodnia Internetowa to usługa, której uczestnikiem jest Pacjent. Używanie Przychodni Internetowej bez udziału pacjenta jest pozbawione sensu. Dlatego podstawowym elementem wdrożenia jest przekazanie pacjentowi informacji o możliwości korzystania z rejestracji do lekarza. Następnym elementem wdrożenia jest przekazanie rejestracji/lekarzowi informacji jak korzystać z systemu, aby był narzędziem realizującym cele wdrożenia.

Skuteczne poinformowanie Pacjenta o nowym sposobie rejestracji do lekarza.

Publikacja plakatów.
Podstawowym źródłem informacji jest przekaz w formie plakatu. Plakaty powinny zostać wystawione na wszystkich drzwiach gabinetów, które są zdefiniowane w Przychodni Internetowej. Dodatkowym miejscem powinny być drzwi wejściowe do danej jednostki oraz jeżeli jednostka prowadzi tradycyjną rejestrację, przy okienku rejestracyjnym.
Forma plakatu może być dowolna, jej głównym elementem powinien być adres strony WWW, pod którym znajduje się Przychodnia Internetowa.

Przykładowe plakaty można pobrać tutaj.

Przekaz ustny
Przekaz ustny jest dla Pacjenta najbardziej wiarygodną formą informacji. Lekarz przekazując pacjentowi wiadomość, iż może do niego teraz rejestrować się przez Internet, w 100% uwiarygodnia tą informację. Pacjent jest pewny, że system działa prawidłowo a co za tym idzie wszystkie jego czynności wykonane w Przychodni Internetowej będą odzwierciedlone w rzeczywistości.

Konfiguracja automatycznych sekretarek na telefonach.
Bardzo ciekawą formą przekazu informacji o możliwości rejestracji internetowej jest konfiguracja automatycznej sekretarki na telefonach. Jeżeli jednostka skończyła już pracę to dlaczego nie dać możliwości samodzielnej rejestracji przez Internet. Wystarczy w tym celu ustawić prosty komunikat na centrali telefonicznej lub automatycznej sekretarce, iż rejestracja obecnie jest możliwa tylko przez kanał internetowy.
W przypadku lekarzy indywidualnych, prowadzących praktykę prywatną zalecamy odpowiednią konfigurację poczty głosowej w telefonie komórkowym. Taki przekaz informacji pozwoli pacjentowi samodzielnie wykonać rejestrację a lekarz w tym czasie spokojnie może wykonywać zabieg lub po prostu odpoczywać po pracy. Wszystkie wykonane rejestracje zostaną przesłane lekarzowi w formie sms-a lub na skrzynkę pocztową email.

Skuteczne korzystanie z systemu

Dostępność wolnych terminów w Przychodni Internetowej
Jeżeli Pacjent założył konto to oznacza, że wyraził chęć wykonania rejestracji. Mając to na uwadze należy systematycznie udostępniać terminy w Przychodni Internetowej. Brak terminów będzie obniżać poziom wiarygodności systemu.

Wdrożenie techniczne

Instalacja Loadera PI
Wszystkie kroki jakie należy wykonać podczas instalacji zawiera instrukcja w dziale "Demo"

Copyright DBE 2009 Polityka prywatności