Informacje Loadera PI

Menu

Informacje na temat bieżącej działalności oraz najczęściej poruszanych spraw:
klucz

Zalety Rejestracji Internetowej dla mMedica.

Wielu z Państwa zapewne zastanawia się jakie wymierne korzyści przynosi praca w systemie PRZYCHODNI-INTERNETOWEJ zintegrowanej z programem mMedica. W pierwszej chwili przychodzą na myśl takie zalety jak mniejsze kolejki przy rejestracji, mniej telefonów z zapytaniem od pacjentów kiedy mogą odbyć wizytę. Są to niezaprzeczalne fakty ale nie jedyne i może nawet nie najważniejsze. Poniżej wymieniamy wybrane korzyści używania PRZYCHODNI INTERNETOWEJ w zależności od rodzaju prowadzonej działalności medycznej.

Korzyści ogólne

Zintegrowany moduł Rejestracji Internetowej z mMedicą niweluje ręczną synchronizację terminów.
Głęboka integracja programu mMedica i systemu PRZYCHODNI-INTERNETOWEJ.pl zapewnia wygodę i bezpieczeństwo pracy. Niezależnie czy Pacjent zostanie zarejestrowany przy okienku, telefonicznie czy przez Internet, to informacje o wolnych i zajętych terminach będą automatycznie zaktualizowane zarówno w programie mMedica jak i na stronie internetowej. Pod tym względem nasze rozwiązanie jest unikalne na rynku, wszystkie inne tego rodzaju systemu wymagają ręcznej synchronizacji danych

Podniesienie kultury organizacyjnej jednostki.
Zarządzanie rejestracją przy pomocy Internetowego grafika, wprowadza porządek organizacyjny w jednostce. Dzięki temu jednostka postrzegana jest jako organizacja o wysokiej kulturze organizacyjnej.

Zmniejszenie kosztów utrzymania tradycyjnej rejestracji
Pracując w systemie PRZYCHODNI-INTERNETOWEJ, jednostka prowadząca tradycyjną rejestrację może zmniejszyć zasoby kadrowe lub skierować je w inne miejsca. W przypadku pojedynczych gabinetów można całkowicie zlikwidować tradycyjną rejestrację na rzecz systemu PRZYCHODNI-INTERNETOWEJ.

Pacjent w przyjazny sposób otrzymuje jasną informację o maksymalnym czasie swojej wizyty.
Pacjent rejestrując się samodzielnie w Przychodni Internetowej otrzymuje dodatkowe informacje, które podawane w sposób tradycyjny mogły by budzić negatywne jego odczucia. Rejestracja przy pomocy Internetu przekazuje wiadomość o maksymalnym czasie jaki lekarz może poświęcić podczas wizyty. Pacjenci posiadając taką wiedzę w większości przypadków sami utrzymują dyscyplinę czasową podczas wizyty.

Jednostka przyjazna dla pacjenta
Rejestracja wykonywana przez internet patrząc z punktu widzenia pacjenta jest najbardziej przyjazną drogą umawiania się na wizytę do lekarza. Natomiast tradycyjna rejestracja pochłaniająca sporo czasu i wysiłku jest postrzegana jak relikt poprzedniej epoki. Nadszedł czas aby zrezygnować lub przynajmniej ograniczyć rejestracje na numerki, na zeszyt lub inne zamierzchłe sposoby. Pacjent z pewnością to doceni, tak samo jak docenia banki, sklepy, aukcje& w których może wykonać podstawowe operacje w sposób niezwykle łatwy - Internetowo.

Korzyści dla jednostek realizujących usługi w ramach kontraktu z NFZ

Automatyczne niwelowanie wizyt niezgodnych z wytycznymi NFZ
Przychodnia Internetowa samodzielnie ogranicza możliwość kilkukrotnego rejestrowania się do lekarza. Pacjent chcąc zarejestrować się na zapas do danego lekarza otrzymuje natychmiast informację, iż nie jest to możliwe. Dzięki temu już na samym początku niwelujemy zagrożenie wizyt niezgodnych z wytycznymi NFZ (czyli wizyt, za które jednostka nie otrzyma pieniędzy)

Łatwiejsze optowanie pacjentów.
Usługa rejestracji przez Internet znacznie uatrakcyjnia świadczeniodawcę. Dla pacjenta jest to niezaprzeczalny walor, który w dużym stopniu wpływa na decyzję przy wyborze lekarza pierwszego kontaktu.

Atrakcyjniejsza struktura wiekowa pacjentów.
Pacjenci korzystający z Przychodni Internetowej to ludzie młodzi, których leczenie w większości przypadków przebiega łatwo. Patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, nie ulega wątpliwości, iż takie leczenie jest znacznie tańsze. Nie wymaga poświęcenia dłuższego czasu na wizytę, realizacji wielu wizyt podczas jednej choroby itp. Jednostka pracująca przy pomocy Przychodni Internetowej automatycznie kształtuje strukturę wiekową swoich pacjentów.

Korzyści dla jednostek/gabinetów komercyjnych

Zmniejszenie kosztów jednostki/gabinetu
Jednostka pracująca w systemie PRZYCHODNI-INTERNETOWEJ, zmniejsza koszty telefonów, kadry pomocniczej, straconego czasu. Internet jako medium komunikacji jest najtańszym sposobem wymiany informacji.

Mniej utraconych szans - większy dochód
Lekarz, który często realizuje różnego rodzaju procedury, które wymagają ciągłego nadzoru nad pacjentem (wykonywanie zabiegów operacyjnych, przyjmowanie porodów, leczenie zębów) nie ma możliwości w każdej sytuacji odebrać telefonu w celu umówienia terminu wizyty. PRZYCHODNIA-INTERNETOWA pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodni, realizując równolegle nieskończenie wiele rejestracji. W takiej sytuacji żaden pacjent nie usłyszy nieprzyjemnego głosu automatycznej sekretarki lub sygnału zajętości.

Przychodnia-Internetowa jako usługa premium.
Pacjent płacąc za usługę medyczną z własnej kieszeni oczekuje lepszej jakości, organizacji i opieki. Przychodnia Internetowa z jednej strony ułatwia dostęp do serwowanych usług medycznych z drugiej zaś wzmacnia relację pacjent-lekarz. Pacjenci korzystający z Przychodni-Internetowej traktują ją jak wartość dodaną, za którą zapłacili podczas wizyty. A co za tym idzie wydatek jest w pełni uzasadniony, lepsza organizacja, opieka, w efekcie lepsza jakość.

Copyright DBE 2009 Polityka prywatności